Hidrodinamika: Snimanje forme plovila 2.dio

BN 200
| 26.4.2018 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla


U prošlom broju opisan je jednostavni način snimanja forme plovila koji daje sasvim zadovoljavajuće rezultate uz niske troškove. Međutim za prostorno snimanje većih objekata, u ovom slučaju forme plovila, mogu se koristiti i druge, mnogo složenije metode koje uključuju napredne alate za snimanje

Forma broda, odnosno plovila, može se snimiti na više načina. Svim metodama zajedničko je to da se pomoću njih što preciznije odredi položaj što većeg broja točaka u prostoru. Pritom se kao mogući alati mogu spomenuti teodolit te elektronički tahimetar koji ujedinjuje funkciju teodolita i daljinomjera. Jedna od mogućih metoda je i fotogrametrijska metoda, a za snimanje se također može koristiti i trodimenzionalni laserski skener. Kod primjene ovakvih naprednih metoda koje zahtijevaju složene i skupe alate, podaci dobiveni mjerenjima moraju se odgovarajuće obraditi posebnim računalnim programima, što vrlo često zna biti vremenski zahtjevno. Vrlo je bitno imati na umu da se snimanje forme plovila u skoro svim slučajevima obavlja na terenu pa svi alati za snimanje moraju biti prenosivi.

... (više u tiskanom i CD izdanju)