Hidrodinamika: Snimanje forme plovila

BN 199
| 29.3.2018 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Ručno snimanje forme plovila može se obaviti osnovnim alatima i priborom koji se sastoji od dvije mjerne vrpce, dva viska, većeg metalnog stolarskog kutnika, stolarskog kutomjera, obične libele, dviju letava različitih dužina, stolarskih stega za privremeno pričvršćivanje pribora, čvrstog konca za trasiranje te prozirnog plastičnog crijeva ispunjenog vodom s dužinom približno jednakom dužini plovila

Za mnoga postojeća plovila, naročito za ona manja, u pravilu ne postoji cjelovita tehnička dokumentacija pa je za izradu potrebne dokumentacije, prvenstveno crteža linija plovila, nužno prije svega na odgovarajući način obaviti «snimanje» forme plovila. Crtež linija plovila koji predstavlja osnovu za većinu drugih crteža sadrži niz krivulja dobivenih presijecanjem forme plovila s nizom međusobno okomitih ravnina pomoću kojih se prikazuje zakrivljena forma plovila.

Da bi se moglo napraviti snimanje forme potrebni su odgovarajući alat i pribor, a i plovilo se mora pripremiti za mjerenje. Naravno, uz sve to treba imati i nešto znanja. Na kraju se vrijednosti dobivene mjerenjima moraju odgovarajuće obraditi, prvenstveno kroz izradu crteža linija plovila o čemu je bilo govora u prošlom broju Nautike.

... (više u tiskanom i CD izdanju)