Hidrodinamika: Ručno laminiranje stakloplastike

BN 191
| 27.7.2017 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Smola se na postavljeno ojačanje najčešće nanosi mekanim valjkom, pri čemu kod odabira valjka treba znati da smola i razna otapala razgrađuju spužvaste i općenito umjetne materijale pa je uputno koristiti valjke od prirodnih materijala. Nakon nanošenja smole laminat zatim treba dobro pritiskati tvrdim valjkom s utorima čime se ubrzava prodiranje smole u ojačanja i istiskuje zaostali zrak između slojeva čija prisutnost narušava mehanička svojstva laminata

Pronalazak plastičnih materijala otvorio je široku paletu mogućnosti kreiranja različitih kompozitnih materijala, odnosno materijala sastavljenih od dviju ili više različitih tvari povezanih tako da materijalu daju nova svojstva koja te tvari pojedinačno, svaka za sebe nemaju. Mijenjanjem vrste i udjela elemenata može se dobiti potpuno novi materijal, s novim svojstvima.

... (više u tiskanom i CD izdanju)