Hidrodinamika: Projektni zahtjev

BN 203
| 27.7.2018 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
dr. sc. Roko Dejhalla


Jednom kada se razradi, formula za vrednovanje plovila može se iskoristiti za dobivanje optimalnog projekta. Iskusni projektant će formulu procijeniti za nekoliko projektnih inačica s time da će se usredotočiti na one koje najviše obećavaju. Zatim se ove projektne inačice mogu neznatno korigirati kako bi se pronašlo optimalno rješenje

Za prvi korak u procesu projektiranja plovila potrebno je imati vrlo jasnu predodžbu o glavnoj namjeni plovila. Bez jasne ideje o tome kako će se plovilo koristiti ne postoji mogućnost odgovarajućeg usklađivanja mnogih međusobno suprotstavljenih rješenja koja će se neminovno sukobiti tijekom procesa projektiranja. Projekt plovila predstavlja niz kompromisa, i upravo njihov odabir određuje uspjeh ili neuspjeh plovila. Stoga je nužno dobro definirati glavnu namjenu plovila koja će projektanta voditi kroz razne kompromise koji su neminovni u procesu projektiranja plovila.

Često puta naručitelji, ali i projektanti imaju nerealne ideje o značajkama koje se mogu kombinirati u jednom plovilu. Na primjer, teško se može projektirati jedrilica koja bi bila vrlo brza i sposobna ploviti oštro u vjetar, a da istovremeno pruža punu udobnost uz vrlo mali gaz. Možda je to i moguće, ali to ovisi o načinu kako se pojedine značajke vrednuju. Ovo «možda» ne znači nužno i postizanje očekivanih ciljeva projektanta ili naručitelja. Ciljevi koji se žele postići projektom moraju se odgovarajuće vrednovati te navesti prema važnosti što se može napraviti u projektnom zahtjevu koji pomaže projekt ... (više u tiskanom i CD izdanju)