Hidrodinamika: Program za prognozu brzine jedrilice

BN 162
| 6.3.2015 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Jedan od mogućih načina za određivanje tih značajki sastoji se u primjeni računalnoga programa za prognozu brzine (engl. «Velocity Prediction Program - VPP»). Premda je istaknuta samo brzina, to nije jedini podatak koji se dobiva kao rezultat iz programa, a oni mogu vrlo korisno poslužiti projektantima jedrilica, brodograditeljima ili proizvođačima jedara koji mogu pravovremeno analizirati svojstva jedrilice te po potrebi obaviti nužne izmjene u cilju njihovog poboljšavanja

Jedrilica je plovilo koje za kretanje koristi energiju vjetra. Vjetar se obično opisuje brzinom i smjerom koji se određuje prema strani svijeta s koje puše. Na kopnu isto kao i na jedrilici koja miruje opaža se tzv. pravi vjetar (engl. «true wind»). Međutim, ukoliko se jedrilica kreće, zbog njene vlastite brzine na njoj će se opažati tzv. prividni vjetar (engl. «apparent wind») koji se po brzini i smjeru razlikuje od pravog vjetra. U vektorskom prikazu, brzina pravog i prividnog vjetra s vlastitom brzinom jedrilice zatvaraju trokut pa se prividni vjetar dobiva kao vektorski zbroj brzine pravog vjetra i vlastite brzine jedrilice, slika 1. Na taj se način za isti pravi ... (više u tiskanom i CD izdanju)