Hidrodinamika: Materijali za izradu jedara

BN 195
| 27.11.2017 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Jedrenje predstavlja plovidbu pomoću jedra korištenjem snage vjetra pa na taj način jedro (engl. sail) predstavlja pogonski "motor" svih plovila na jedra. Jedra su pokretala brodove kroz najveći dio povijesti pomorstva, dok se danas uglavnom koriste na sportskim i rekreacijskim plovilima. U prošlosti su se kao materijal za jedra koristili različiti prirodni materijali poput kože, lana ili pamuka, dok se danas uglavnom koriste umjetni materijali, s tek rijetkim iznimkama.

Gotovo svaki komad suvremenog materijala za jedro započinje svoj životni vijek kao industrijsko vlakno koje dolazi svako pod svojim posebnim trgovačkim nazivom, a ta su imena dobro poznata svim jedriličarima.

... (više u tiskanom i CD izdanju)