Hidrodinamika: Gradnja drvenog plovila primjenom epoksidne smole

BN 187
| 3.4.2017 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla


Nakon ferocementnih plovila o kojima je više riječi bilo u prošlom broju, u sljedeća dva izdanja obradit će se tema gradnje drvenih plovila primjenom epoksidne smole. Po sudu mnogih stručnjaka, to je jedini način da tradicionalni materijali poput drva zadrže svoju važniju ulogu u brodogradnji, prvenstveno manjih rekreacijskih plovila. Prvi dio posvećen je materijalima

Materijali od kojih se grade plovila moraju imati odgovarajuće značajke od kojih se kao najvažniji mogu navesti velika čvrstoća i žilavost, mala gustoća, laka obradivost, otpornost na koroziju, trajnost te svakako povoljna cijena. Može se reći da ne postoji materijal koji istovremeno ispunjava sve potrebne zahtjeve pa se kod odabira najprimjerenijega uvijek traži odgovarajući kompromis. Osnovni materijali koji se danas koriste za gradnju plovila su polimerni kompozitni materijali, metali poput čelika i aluminijskih legura, ali i drvo, koje bez obzira na ostale materijale još uvijek može biti prvi izbor za gradnju plovila. Za gradnju drvenog plovila koristi se prirodno masivno drvo te lijepljeno drvo u obliku šperploče ili laminiranog drva.

... (više u tiskanom i CD izdanju)