Hidrodinamika: Brodske linije

BN 198
| 26.2.2018 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Forma plovila uvjetovana je mnogobrojnim, često proturječnim zahtjevima koje plovilo mora zadovoljiti. Neki od tih važnijih zahtjeva su: plovnost, stabilitet, volumen prostora te površine paluba, mali otpor i povoljni uvjeti za propulziju, čvrstoća konstrukcije, dobra svojstva pomorstvenosti i sl. Ovisno o namjeni plovila ponekad je vrlo bitan i estetski izgled. Plovilo bi istovremeno trebalo zadovoljiti sve ove zahtjeve, ali to nije moguće napraviti u cijelosti. Tijekom plovidbe ono je izloženo mnogim utjecajima od kojih su neki uvjetovani morskim okruženjem, drugi načinom korištenja plovila, a treći značajkama plovila koje je odredio projektant odnosno brodograditelj.

Projektant ili brodograditelj na značajke plovila može utjecati njegovom veličinom, oblikom trupa, konstrukcijom, opremom i dr. Na većinu tih značajki prvenstveno utječu geometrijske značajke forme pa je zbog toga tome potrebno posvetiti veliku pažnju. Moglo bi se reći da sadržaji u kojima se razmatraju forme plovila predstavljaju temelje brodograđevne struke.

... (više u tiskanom i CD izdanju)