Hidrodinamika - Prigušenje ljuljanja plovila

BN 140
| str. 071-073 | 26.6.2014 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Djelovanjem valova dolazi do njihanja plovila. Val plovilu predaje određeni dio energije, a budući da valovi nailaze periodično, sve to rezultira oscilatornim gibanjem plovila. Njihanje plovila jedna je od neželjenih posljedica djelovanja valova pa je sasvim prirodno da se ova oscilatorna gibanja pokušavaju ublažiti i svesti na nekakvu prihvatljivu razinu. Uslijed njihanja plovila putnici, pa i posada izloženi su morskoj bolesti, a osim toga plovilo kao i sve na njemu izloženo je gibanjima koja mogu negativno utjecati na rad pojedinih sustava. Sve to konačno može umanjiti sveukupne plovidbene značajke plovila

Njihanje plovila može se promatrati kao gibanje sastavljeno od šest pojedinačnih gibanja pri čemu rotacija oko uzdužne osi plovila u smjeru pramac-krma, odnosno ljuljanje, predstavlja najvažnije gibanje plovila. Zbog toga se u pravilu od svih pojedinačnih gibanja plovila najveća pažnja posvećuje ljuljanju i njegovom prigušenju. Prigušenje odnosno smanjenje amplitude, brzine i ubrzanja ljuljanja i svih pridruženih dinamičkih učinaka na plovilo postiže se različitim sredstvima koja djeluju pasivno ili aktivno. Za pasivno prigušenje ljuljanja potrebna je vrlo mala ili nikakva energija, dok j ... (više u tiskanom i CD izdanju)