ZRP EU

BN 162
| 6.3.2015 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Ive Jurov


Zajednička ribarstvena politika Europske unije zamišljena je kao skup različitih zakonskih mjera koje su za cilj imale uređenje međusobnih odnosa među državama članicama po putanju odnosa, pristupa i iskorištavanja morskih bogatstava. Kao i kod svih EU zakona, tako se i u ovom slučaju od zemlje članice očekuje da ga počne provoditi nad svojim ribarima

Hrvatsko ribarstvo ušlo je u Europu na velika vrata. Prilagodili smo se najbolje što smo mogli, i što po vlastitoj volji a što po diktatu, prihvatili europsku zajedničku ribarstvenu politiku. Pritom su mnoga pitanja ostala otvorena. Jedno od najvećih je raspolaganje ribljim fondom. Zajednička ribarstvena politika Europske unije prihvatila je činjenično stanje na koje su ukazivali ugledni znanstvenici još od kraja sedamdesetih godina prošloga stoljeća, i odlučila donijeti ne zakon, već preporuke koje bi potom zemlje članice morale inkorporirati u svoje zakone. Naime, Zajednička ribarstvena politika EU svoje korijene vuče unazad četrdesetak godina i dosad je uporno pokazivala neuspjeh u pokušaju pomirenja ekološke i ekonomske kompone ... (više u tiskanom i CD izdanju)