Plavo gospodarstvo EU u dobrom stanju!

| 3.6.2024 | Piše:
EU
| Foto:
EU


Izašlo je novo izdanje Izvješća o plavom gospodarstvu EU-a koje nudi detaljnu analizu sektora Europskog plavog gospodarstva i njihove izvedbe na temelju najnovijih dostupnih podataka

Plavo gospodarstvo obuhvaća sve gospodarske aktivnosti koje se temelje ili su povezane s oceanom, morima i obalama. Uključuje veliki izbor gospodarskih sektora kao što su ribarstvo i akvakultura, obalni turizam, pomorstvo, luke i morska obnovljiva energija.
 
Plavo gospodarstvo EU-a u dobrom je stanju, a sektori u nastajanju poput oceanske energije, plave biotehnologije i desalinizacije prednjače i stvaraju nove poslovne prilike. Najnoviji podaci koje je objavio Eurostat, a uspoređuju se sa stanjem 2021. godine, pokazuju opći porast u plavoj ekonomiji EU sa sljedećim stanjem:
 
- zaposleno 3,6 milijuna ljudi (+17% u odnosu na 2020.)
- ostvaruje se promet od gotovo 624 milijarde eura (+ 21% u usporedbi s 2020.)
- čini 171 milijardu eura bruto dodane vrijednosti (+35% u usporedbi s 2020.)
 
Unatoč negativnom utjecaju pandemije COVID-19 i skoku cijena energije izazvano ruskom invazijom na Ukrajinu, većina sektora plave ekonomije EU-a poboljšala je svoje gospodarske rezultate, osim obalnog turizma, koji se još uvijek oporavlja. Između 2015. i 2021. došlo je do značajnog povećanja nominalnog BDV-a (Bruto dodana vrijednost) kako slijedi:
 
- Energija vjetroelektrana na moru: + 326%
- Brodogradnja i refit: + 54%
- Pomorski promet: + 29%
- Živi morski resursi: +27%
- Lučke aktivnosti: + 11%
 
 
Što se tiče zaposlenosti, obalni turizam također je bio daleko najveći sektor plave ekonomije (54%). No, bio je i sektor koji je bio najviše pogođen krizom COVID19 i nije se u potpunosti oporavio. Pomorski promet drugi je najveći sektor plave ekonomije po prometu, generirajući gotovo četvrtinu BDV-a plave ekonomije EU. Sektor morske obnovljive energije (uglavnom pučinske vjetroelektrane) također je doživio rastuće trendove, s bruto dobiti procijenjenom na 2,4 milijarde eura i BDV-om od 3,3 milijarde eura u 2021., što predstavlja porast od 45% u usporedbi s 2020. godinom. Sektor morskih živih resursa (ribarstvo, akvakultura, prerada i distribucija ribljih proizvoda) zabilježio je rast od 24% u usporedbi s 2020., s bruto dobiti procijenjenom na 9,7 milijardi eura u 2021.
 
Energetska tranzicija gospodarstva Ovogodišnje izvješće se bavi doprinosom svih sektora plavog gospodarstva energetskoj tranziciji. Izvješće pokazuje značajnu gospodarsku važnost sektora poput plave biotehnologije i desalinizacije te pokazuje značajan rast morske obnovljive energije. EU prednjači u razvoju energije iz valova, plime i vjetra. Ovo je korak naprijed prema ispunjavanju ciljeva EU u pogledu obnovljive energije i klimatskih ciljeva. Manje pozitivne vijesti su za ribarsku flotu EU jer izvješće pokazuje da se, unatoč smanjenju potrošnje goriva i emisija CO2 od 25 % između 2009. i 2021., učinkovitost goriva pogoršala posljednjih godina zbog porasta cijena goriva. Od 2023. Partnerstvo za energetsku tranziciju za EU sektor ribarstva i akvakulture, inicijativa koju vodi EU, podupire prijelaz sektora na čišće izvore energije, čime se pomaže smanjiti trenutnu ovisnost sektora o fosilnim gorivima, koja ne samo da je ekološki neodrživa, nego je i iznimno osjetljiva na povećanje cijena energije.
 
Skup ishod utjecaja klimatskih promjena
Novo izdanje izvješća ilustrira potencijalne utjecaje klimatskih promjena na plavo gospodarstvo duž obale EU-a. Analiza pokazuje da bi, ako se trenutne razine zaštite obale ne podignu, godišnje ekonomske štete od obalnih poplava mogle doseći između 137 i 814 milijardi eura do 2100. prema alternativnim emisijama i scenarijima ublažavanja, naglašavajući ranjivost obalnih zajednica koje žive u EU-u posebno najudaljenije regije.
 
Izvješće o plavom gospodarstvu EU glavna je godišnja publikacija Glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo i zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije. Nudi detaljnu analizu opsega i veličine plavog gospodarstva u Europskoj uniji. Ove godine je objavljujemo njegovo sedmo izdanje, koje predstavlja najnovije dostupne podatke (2021.). U kombinaciji s platformom EU Opservatorija za plavo gospodarstvo, izvješće pruža pregled ključnih socioekonomskih pokazatelja uspješnosti po sektoru, djelatnosti i teritorijalno. Osim pružanja redovitijih ažuriranja, opservatorij baca dodatno svjetlo na potencijal za gospodarski rast, tranziciju održivosti i otvaranje radnih mjesta u sektorima plave ekonomije.
 
Kompletno izvješće o Plavoj ekonomiji EU možete pogledati i skinuti na slijedećoj poveznici: EU Blue Economy report 2024
...