Žice i osigurači

BN 172
| 4.1.2016 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Koliko god je važno da je osigurač dimenzioniran prema strujama koje očekujemo, još je važnije da je smješten u odgovarajućem kućištu, jer ako kontaktna spojna mjesta na obje strane osigurača nisu čvrsta, i ako je kontakt labav, vjerojatno će u slučaju nekog problema, kratkog spoja ili nečeg sličnog osigurač ostati čitav, ali će nam se rastopiti ili zapaliti nosač osigurača

U prethodnom tekstu o Pro Installer sustavu, radi se o specifičnoj konstrukciji poznatih elemenata koji se i inače koriste na brodu, a koji se mogu međusobno povezivati u jedinstvenu cjelinu bez korištenja kabela i stiskanja kabelskih stopica. Svi su jednake visine i koncipirani tako da se mogu slagati skoro kao lego kockice. To je sklop baterijskih preklopnika, elektronike za upravljanje punjenjem akumulatora, nosača za osigurače većih snaga i sabirnica. Ali nakon što sve ovo povežemo u jednu cjelinu prema konfiguraciji akumulatorskoga sustava, i posložimo prema raspoloživom prostoru na brodu, ovaj sklop treba povezati i s izvorima električne struje tj. akumulatorima, ali i potrošačima. A tu već ne možemo zaobići ni žice, ni stopice, ni kleme, ni sva ostala čuda spojne tehnike. I tu se javlja problem koji muči većinu nautičara: koliki trebaju biti presjeci žica i koje vrijednosti osigurača za određenu snagu potrošača i izvora struje?


... (više u tiskanom i CD izdanju)