Zaštita od požara

BN 263
| 31.7.2023 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Protupožarni aparati trebaju biti odabrani sukladno klasama požara prema prirodi gorive tvari. Prilikom odabira aparata za gašenje požara treba voditi računa o oznakama koje na aparatima za gašenje požara postavlja proizvođač, a vezano za kategoriju požara.

Koje norme mora zadovoljavati protupožarna oprema ugrađena na brodicu?

Osim odredbama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, protupožarna oprema na rekreacijskim plovilima mora udovoljavati tehničkim zahtjevima navedenim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 9094:2017.

Koja plovila trebaju biti opremljena protupožarnom opremom?

Sve brodice, bez obzira na namjenu i područje plovidbe moraju biti opremljene opremom za gašenje požara u ovisnosti o veličini plovila, vrsti porivnih strojeva, načinu ugradnje tankova goriva, te prisutnosti uređaja s otvorenim plamenom.

O čemu treba voditi računa kod ugradnje protupožarnih aparata u nastambama plovila?

Prostorije nastambi na plovilu moraju biti opremljene protupožarnim aparatima za ... (više u tiskanom i CD izdanju)