Ugrađeni sustavi za zaštitu od požara

BN 264
| 4.9.2023 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


U prethodnom članku dan je prikaz kategorizacije požara i ugradnje protupožarnih aparata te dodatnih sredstava za gašenje požara kojima, uz protupožarne aparate treba biti opremljena brodica. U ovom članku biti će dan pregled ugrađenih sustava za zaštitu požara, načinu ugradnje ventilacijskih sustava u smislu prevencije zaštite od požara, putovima bijega te obveznom sadržaju priručnika za korisnika, a koji je vezan uz prevenciju i zaštitu od požara, uz naznaku kako uvjeti za postavljanje plinskih kuhala na brodici nisu obuhvaćena ovim razmatranjem.

Što je ugrađeni sustav za gašenje požara, koje brodice moraju biti opremljene takvim sustavom?

Ugrađeni protupožarni sustav je sustav čije su čije su komponente fiksirane na poziciji ugradnje i koji ima mogućnost automatskog ili ručnog aktiviranja pri čemu kapacitet uređaja mora biti takav da medij koji se koristi za gašenje požara u cijelosti ispuni prostor koji se štiti tim sustavom.

Urađenim protupožarnim sustavom trebaju biti opremljene brodice opremljene:

  • benzinskim strojem, odnosno strojevima, neovisno o snazi stroja, smještenim ispod razine kokpita ili u unutrašnjosti plovila;

    ... (više u tiskanom i CD izdanju)