Zamjena olovne baterije opće namjene LFP baterijom

BN 259
| 3.4.2023 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


U novoj izvedbi baterije opće namjene raspoloživi kapacitet bi bio cca 700 Ah (od 800 Ah nazivnog kapaciteta 4 LFP baterije), što je zapravo dva puta više nego postojeći iskoristivi kapacitet. Naime od sadašnje olovne baterijske banke kapaciteta 720 Ah, zbog čuvanja zdravlja baterije, smjelo se koristiti samo približno pola, tj. 360 Ah. Kako bi se uopće mogla provesti razrada uvijek se započinje posjetom plovila i uvidom u stvarno stanje i postojeću dokumentaciju broda. Inače renomirana tvornica uz ovo plovilo isporučila je knjižicu s uputstvima za električne sustave na brodu na kraju koje se nalazila shema koja nije odgovarala izvedenom stanju. Također niti uputstva nisu pratila uređaje koji se nalaze na plovilu.

Pred otprilike godinu dana javio se investitor s ovakvim zahtjevom: Imam motorno plovilo od cca 50 stopa namijenjeno za osobnu upotrebu. Plovilo je proizvedeno 2018. te sam u razmišljanju da klasične olovne baterije zamijenim s litijskim baterijama. Prvenstveno mislim na bateriju opće namjene (servisnu bateriju) kojih trenutno imam 6 komada po 120 Ah.

Osim tih baterija na brodu imam još i 4 seta po dvije olovne baterije. Imam dva motora na plovilu i svaki motor ima svoj set startnih baterija. Preostala dva seta su za pogon prednjeg i stražnjeg bočnog potisnika. Na baterijskom slogu prednjeg potisnika spojen je i motor sidrenog vi ... (više u tiskanom i CD izdanju)