Vrste RCD sklopki 4. dio

BN 201
| 29.5.2018 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


RCD sklopke se mogu koristiti samo u sustavima gdje su nul vodič i zaštitni vodič odvojeni vodiči. Važno je ponoviti da RCD sklopka ne može detektirati struju kratkog spoja u trošilu. Za to pak služe već opisani zaštitni prekidači. RCD sklopka reagira samo kada struja „bježi“ kamo ne bi trebala!

Pri osmišljavanju fotonaponskog sustava za napajanje brodskih trošila u prethodna 3 nastavka smo promišljali o zaštitnim uređajima izmjenične električne instalacije na brodu i dotaknuli osnovne principe djelovanja. Naučili smo da nas u korektno izvedenom obalnom priključku očekuje i zaštitni prekidač i RCD sklopka. Upoznali smo se da je moguća integrirana izvedba zaštitnog prekidača i RCD sklopke u jednom kućištu. Tada takav uređaj nazivamo kombinirani zaštitni prekidač. Posebno smo ukazali na situacije koje mogu nastati, a da RCD sklopka na plovilu može zadržati svoje zaštitno djelovanje. Ako je kod primjene RCD sklopke s autonomnim izmjenjivačem na plovilu slika još slična kućnim instalacijama, pri korištenju bidirekcijskih pretvarača postoje dvije situacije bitne za djelovanje RCD sklopke, a koje smo obje razmotrili.

U posljednjem nastavku smo komentirali izvedbe instalacije plovila vezane na zaštitu od djelovanja električne struje, a pri korištenju galvanskog izolatora i izolacijskog transformatora za sprečavanje galvanske korozije. Ako smo se složili da je RCD sklopka, odnosno kombinirani zaštitni prekidač (slika1), neizostavan dio instalacije na plovilu, ostaje nam ... (više u tiskanom i CD izdanju)