Primjena RCD (FID) sklopke na brodu

BN 266
| 3.11.2023 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Josip Zdenković


Sve dok je plovilo priključeno na obali situacija je gotovo jednaka kao i u kućnim instalacijama. Plovilo za razliku od kućne instalacije naravno nema lokalni trakasti ili štapni uzemljivač. Plovilo računa na zemlju, tj zaštitni PE vodič iz priključnice s obale. Stoga priključni kabel ne smije biti dulji od 25 m, ne smije biti više puta spajan, mora imati odgovarajući presjek i naravno biti u općem ispravnom stanju. Na samom plovilu sve metalne mase moraju biti povezane i spojene na zajedničku metalnu površinu koja je cijelo vrijeme u moru. Ta zajednička metalna masa, glavno mjesto za izjednačenje potencijala plovila, povezana je preko zaštitnog vodiča (PE), s lokalnim uzemljenjem pristanišnog ormarića i samog pristaništa i dalje preko zaštitno-neutralnog vodiča (PEN) s uzemljenjem izvora.

Djelovanje struje na čovjeka

Za djelovanje elektriciteta na čovjeka najvažnija je jakost struje koja protječe kroz ljudsko tijelo. Pri razmatranju djelovanja električne struje na ljudski organizam razlikujemo sljedeće granične struje:

  • prag opažanja
  • otpuštajuća struja kao najveća struja pri kojoj se čovjek može snagom svojih mišića odvojiti od dijelova pod naponom
  • defibrilacijska struja kao struja koja još ne izaziva smrtnost (to je struja većeg iznosa od otpuštajuće struje, izaziva grčenje mišića, no može se smatrati još uvijek neopasnom za čovjeka)
  • fibrilacijska struja kao ona struja koja izaziva smrtnost (njezina je vrijednost relativna za svakog čovjeka) 

(više u tiskanom i CD izdanju)