RCD sklopka na plovilu (3. dio)

BN 257
| 1.2.2023 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Na plovilima se koristi RCD sklopka s 30 mA strujom kvara jer je to granična struja koja još nije opasna za ljudski život (u zgradarstvu se ova sklopka koristi za vlažne prostore – kupaone, bazene itd…). Koja je logika onda postojanja RCD sklopke sa strujom kvara 300 mA, kada je to već opasna - letalna struja za čovjeka?

U prethodna dva nastavka obnovljena su osnovna znanja o djelovanju RCD zaštitne sklopke, tj. kako RCD sklopka djeluje kao zaštita od strujnog udara zbog izravnog i neizravnog dodira dijelova pod naponom u izmjeničnom dijelu instalacije u plovilima. Objašnjeno je ponašanje sustava napajanja s RCD sklopkom i autonomnim izmjenjivačem i sustava napajanja s RCD sklopkom i dvosmjernim pretvaračem pri kvaru izolacije izmjenične instalacije tj proboja napona na metalne dijelove. Obnovljeno je znanje o ponašanju instalacije predviđene i za priključak na izmjeničnu obalnu mrežu sustava s autonomnim izmjenjivačem i sustava s dvosmjernim pr ... (više u tiskanom i CD izdanju)