VHF i AIS u novom pakiranju

BN 218
| 1.11.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Vesper Marine


Inovativni spoj VHFa, AISa i Cortex aplikacije čijim se povezivanjem dobila velika količina korisnih dodatnih funkcija novost je koju nautičko tržište do sada nije imalo priilke vidjeti

Od vremena Morseove abecede i komunikacije, te klasičnog VHFa puno toga se promijenilo u pomorskoj komunikaciji. VHF je osim što su radio stanice postale pouzdanije i kvalitetnije sa boljom predajom i prijemom, dobio i čitav niz korisnih dodataka. Jednu od najvećih promjena VHF je doživio uvođenjem selektivnog pozivanja odnosno DSCa (Digital Selective Call), te nakon toga i uvođenjem AISa (Automatic Identification System), koji je pak napravio potpunu revoluciju koja je promet na moru i velikih brodova, ali i brodica učinio sigurnijim. Nedavno je AIS doživio još jednu kvalitetnu promjenu. Uveden je AIS klase B+, koji za razliku od AISa klase B kakav smo do sada poznavali ima jaču snagu emitiranja. Snaga je kod AIS B+ 5 W, dok je kod AIS B samo 2W. Između mnogih poboljšanja povećana je i frekvencija emitiranja pozicije sa svakih 30 sekundi na svakih samo 5 sekundi. Među raznim implementacijama i povezivanjima VHFa i AISa putem NMEA 2000 protokola s mogućnošću upravljanja preko uređaja brodske elektronike nedavno se dogodio jedan koji je isključio plotere kao medji za prikazivanje, te dio s prikazom situacije prebacio na ručku stanice s mikrofonom i zvučnikom na kojoj je vel ... (više u tiskanom i CD izdanju)