Što je MMSI broj?

BN 258
| 1.3.2023 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Komunikacija preko VHF-a se prilično promijenila uvođenjem selektiranog pozivanja. Da bi se mogao ostvariti DSC poziv potreban je MMSI broj

Do dolaska VHF-DSC-a postojala je jednostavnija verzija VHF komunikacije (bez DSC-a; Digital Selective Call), koja je na prilično jednostavan način služila komunikaciji u pomorskom prometu i nautici. Još se sjećam Kriljana (kapetana iz Krila Jesenica) kako na kanalu 16 šalju poruke svojim kolegama „idemo gore”. To je značilo idemo na naš kanal koji samo oni znaju koji je. Danas više nema potrebe za tako nečim. Dovoljno je pozvati osobu koju trebamo na njegov MMSI broj i to je to, ostvaren je privatni poziv prema njemu. No da bi se postigla ovakva razina VHF komunikac ... (više u tiskanom i CD izdanju)