VDES mijenja AIS nabolje

BN 268
| 2.1.2024 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike, Pixabay, Pexels


VDES povećava kapacitete razmjene digitalnih podataka. U praksi to zapravo znači bolju i sigurniju dostupnost podataka na zaslonu AIS prijamnika ili brodskog plotera u svim plovilima sa AIS transponderima.

Razvijen od strane IALA-e (Međunarodno udruženje uprava pomorske signalizacije i sredstava za pomorsku navigaciju) VDES (VHF Data Exchange System), odnosno VHF sustav za razmjenu podataka došao je kao nužnost i potreba za učinkovitijim korištenjem radiofrekvencijskog spektra u području AIS podatkovne komunikacije. Zašto potreba i nužnost? Sustav AIS, koji je razvijen davnih 90-ih odavno je u nekim područjima dosegao svoj maksimum kapaciteta, odnosno došlo je do ozbiljnih zagušenja VHF i AIS komunikacije. Novim tehnologijama koje je unio VDES osiguravaju se veće brzine prijenosa i kapacitet, no ono što je možda čak i važnije od brzine je sigurnost komunikacije putem VDES-a. VDES mrežni protokol je optimiziran za podatkovnu komunikaciju gdje je svaka VDES poruka koja se prenosi kriptirana ... (više u tiskanom i CD izdanju)