VDES je AIS budućnosti

BN 247
| 1.4.2022 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


VDES je nadogradnja AIS-a kakvog poznamo, a koji je orijentiran na VHF podatkovnu komunikaciju. Korištenjem posebne mreže satelita i dvosmjernog slanja podataka cijeli sustav bi trebao zadovoljiti potrebe pomorstva i nautike

Automatic Identification Systen, odnosno skraćeno AIS stvoren je kao antokolizijski sistem, odnosno sistem kojim bi se brodovi međusobno prepoznavali na moru čime bi se spriječili sudari i bliski kontakti. On je prvotno razvijen za korištenje na velikim brodovima kao AIS klase A. Kao takav postao je obavezan dio sigurnosne opreme brodova, dok je za potrebe brodica i jahti razvijen AIS klase B. On nije obavezan već ga vlasnici na svoja plovila ugrađuju radi vlastite sigurnosti. AIS sustav funkcionira kao sprega VHF-DSC signala i GPS podataka, koji se kroz AIS transponder šalju u eter putem VHF frekvencije. Ovisno imate li samo AIS prijamnik ili dvosmjerni transponder imati ćete mogućnost samo pratiti plovila sa AIS odašiljačima ili pak pratiti i odašiljati svoje p ... (više u tiskanom i CD izdanju)