U širokom spektru frekvencija

BN 260
| 3.5.2023 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Svaka sonda fishfindera radi, odnosno odašilje signal na određenoj frekvenciji, a što određuje maksimalnu dubinu skeniranja za svaku dubinu i kut konusa kojim pokriva područje pod kobilicom brodice

Optimalna dubina skeniranja, odnosno najbolji rezultati dobivaju se odabirom sonde odgovarajuće frekvencije, snage i namjene. Svaka sonda ima piezoelektrični element koji odašilje usmjereno konusni signal određene frekvencije i kojega prima prijamnik koji taj signal pretvara u neki numerički i grafički prikaz. Najčešći prikaz koji se koristi u nautici je grafički u paleti boja gdje svaka boja prikazuje različitu gustoću materijala. Nekada su fishfinderi prikazivali i u nijansama sive, no danas je to zbilja rijetko. Svaka sonda fishfindera radi ... (više u tiskanom i CD izdanju)