3 načina montaže sonde na plovilo

BN 194
| 26.10.2017 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Osim nekih sondi koje se ugrađuju na posebne nosače, sonde se ugrađuju na jedan od tri načina. Radi se o montaži kroz trup, na krmeno zrcalo, te u trup. ... (više u tiskanom i CD izdanju)