Tehnički pregledi – Što nam donose nove odredbe Pravilnika i na koga se odnose?

BN 229
| 28.9.2020 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva


S novim Pomorskim zakonikom i stupanjem na snagu odredbi Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama na snagu su stupile i brojne druge novine koje se sada odnose na sva plovila koja plove pod hrvatskom zastavom

U prethodnom broju pisali smo o Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama. Tom smo prilikom spomenuli neke od novina vezanih za sigurnost plovidbe, a u ovom broju ćemo pokušati malo detaljnije analizirati odredbe ovoga Pravilnika koje se tiču tehničkih pregleda. Ova tema posebno je zanimljiva našim nautičarima jer se novim Pravilnikom točno određuju periodi obavljanja tehničkih pregleda brodica, čamaca i jahta.

Za razliku od prethodnog Pravilnika od sada će samo 10 do 15 % brodica koje se koriste isključivo za osobne potrebe trebati vršiti tehničke preglede svakih pet godina. Cijena tehničkih pregleda bit će različita, i ovisit će prvenstveno o tome jesu li brodice i prethodno morale vršiti tehnički pregled ili ne.

S obzirom na to da je Republika Hrvatska dio jednog većeg zakonodavnog sustava, odnosno Europske unije, dužna je uskladiti sve svoje zakone s direktivama, pravilnicima i uredbama EU. U tom duhu donesene su i odredbe Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtam ... (više u tiskanom i CD izdanju)