Svevideći Panoptix

BN 162
| 5.3.2015 | Piše:
Krunoslav Mihić


Kad bismo "All-seeing sonar" trebali prevesti na hrvatski jezik, najprecizniji bismo bili kada bismo napisali svevideći. Upravo takav bi trebao biti novi proizvod kojega za proljeće priprema Garmin ... (više u tiskanom i CD izdanju)