Sustav otpadnih voda na plovilima

BN 270
| 1.3.2024 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Otpadne vode ne smiju se prazniti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, odnosno na udaljenosti manjoj od 12 nautičkih milja od obale kopna i otoka, iz čega proizlazi da sustav sanitarnih otpadnih voda ne smije biti spojen sa ispustom direktno u more. Pražnjenje spremnika u more na udaljenosti manjoj od 12 nautičkih milja dozvoljeno je isključivo kada je na plovilu ugrađen biološki pročistač.

Člankom 49b. Pomorskog zakonika propisano kako u more i na morsku obalu zabranjeno ispuštati i odbacivati kruti i tekući otpad, zauljene vode, fekalije i ostatke tereta s pomorskog objekta, kao i sve druge tvari koje onečišćuju more, zrak ili obalu, odnosno bilo koju vrstu otpada. Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine", br. 72/2021) definicija otpada povezuje se sa Međunarodnom konvencijom o sprečavanju onečišćenja mora s brodova, a koja definira vrste otpada koji, u smislu primjene na rekreacijskim plovilima uključuje: