Što nam donosi isključivi gospodarski pojas?

BN 233
| 2.2.2021 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Pexels


Isključivi gospodarski pojas donosi obnovu ribljeg fonda, sigurnost ribara, gradnju umjetnih otoka i korištenje energije vjetra i mora… i što još?

 

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pokrenute su mnogobrojne promjene u cjelokupnom sustavu. S ekonomskog aspekta to znači da je došlo do liberalizacije mnogobrojnih instituta, veće slobode kretanja ljudi i proizvoda uz automatsku modernizaciju svih poslovanja.

S pravnog gledišta došlo je do brojnih izmjena zakona i načina vođenja, kako upravnih tako i sudskih postupaka. Kao što smo istaknuli u prethodnim člancima, te brze promjene donijele su nam zakone koji u praksi znaju biti teško ili nikako primjenjivi i koji imaju mnogobrojne nedostatke, odnosno ne predviđaju način provođenja određenih odredbi. EU već duže vrijeme zapravo od svojih članica traži da usklade svoje zakone s europskim pravom, odnosno s direktivama. Posebice ih je u zadnjem razdoblju, što se tiče p ... (više u tiskanom i CD izdanju)