Što je pomorski prekršaj?

BN 254
| 29.10.2022 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Iako su pomorski prekršaji detaljno predviđeni Pomorskim zakonikom mora se naglasiti kako se postupak o pomorskim prekršajima vodi po zakonu kojim se uređuju prekršaji, odnosno Prekršajnim zakonom

U zadnje dvije godine upoznali smo sve naše čitatelje s mnogobrojnim institutima u pomorskom pravu te smo detaljno analizirali koncesije, ovršni postupak, istrage, pomorsko dobro, sigurnu plovidbu i mnoge druge. U svim smo člancima pokušali objasniti sva prava i obveze iz analiziranih pravnih instituta, ali nismo detaljno analizirali moguće prekršaje i novčane kazne. U tom se pogledu prvenstveno pitamo: što su pomorski prekršaji? Tko vodi postupak u pomorskim prekršajima? Koje su predviđene novčane kazne?

Sukladno čl. 989 Pomorskog Zakonika, pomorski su prekršaj povreda propisa kojima se uređuju odnosi u morskim i podmorskim prostorima Republike Hrvatske ili nad kojima Republika Hrvatska ima suverena prava, njihovim obalama i luk ... (više u tiskanom i CD izdanju)