Stari školjkar bolje plovi

BN 137
| str. 066-067 | 26.6.2014


Popratili smo rekonstrukciju 10 metara dugoga ribarskoga broda koji uz pomoć novih korekcija na trupu lakše plovi i postiže veće brzine uz isti utrošak snage motora. Time je brodica dobila novu mladost

Preinake je radio brodograditelj Kompas brodice d.o.o., a posao rekonstrukcije trajao je puna dva mjeseca. Radi se o brodici dužine 10 metara, širine 3,20 metara i istisnine 8 tona koja je namijenjena za marikulturu i ribarstvo. Ima ugrađena dva brodska motora Isuzu snage 2x200 konja. Prije rekonstrukcije trup nije imao dovoljno uzgona u krmenom dijelu trupa pa se krma pri većim brzinama ?ukopavala?. Trup V forme po pravilu mora imati po dva brizgobrana sa svake strane. Jedan bliže simetrali, a drugi bliže uzvoju.

... (više u tiskanom i CD izdanju)