Da se lovi bez prekida - ribolovci na malim plivaricma još danas mogu predati prijevremene Zahtjeve za nova Odobrenja za rad

| 20.10.2021 | Piše:
Ana-Marija Vizintin
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Ukida se i izuzeće od Mediteranske uredbe za plivarice koja je vrijedila zadnjih godina

S 20. listopadom istječe rok za prijevremenu predaju Zahtjeva za produženjem odobrenja za korištenje malih mreža plivarica. Time je olakšana procedura za neprekinuti nastavak obavljanja gospodarskog ribolova za sve one vlasnike plovila koji neće čekati zadnji čas, odnosno 26. listopada kako bi predali Zahtjeve za novim Odobrenjima. Nakon sutrašnjeg dana, svi ostali dužni su predati nove Zahtjeve - također nadležnoj područnoj ispostavi Uprave ribarstva, no u tom slučaju - bez mogućnosti ribolova u kontinuitetu. Drugim riječima, svi ribari koji ne žele čekati 26.10. 2021.,  a onda čekati i novo Odobrenje kako bi nastavili s ribolovom moraju još danas ili sutra predati prijevremeni zahtjev te opušteno zaboraviti na rokove sljedeće 3 godine jer mogu nesmetano nastaviti loviti ribu do početka novog autorizacijskog ciklusa tj. do 26. listopada 2024. godine. Ova je odluka dijelom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, NN 11/2021 od 13. 10. 2021.

Osim toga, ribolovci su od 26. ovog mjeseca pa nadalje dužni poštivati i navedenim Pravilnikom donesenu odluku zabrane ribolova u akvatoriju unutar 300 metara od obale te unutar izobate od 50 metara dubine na udaljenosti kraćoj od navedene. Ova je derogacija Mediteranske uredbe za ribolov malim plivaricama i potegačima bila na snazi posljednje 3 godine kao odgovor Europske komisije na napore hrvatskih ribara da sačuvaju svoje tradicionalne alate i načine ribarenja unutar zakonodavstva Europske Unije. Novo odobrenje, ovog za Hrvatsku važnog izuzeća, mora izdati Europska komisija nakon evaluacije novog Plana upravljanja za plivarice. I član Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta - Peche Comitee, hrvatski europarlamentarac, Fred Matić, nedavno je ukazao na česte dojave o zloupotrebi ovoga izuzeća na štetu hrvatskog morskog ekosustava, ali i na štetu, kako je kazao, onih hrvatskih ribara čija egzistencija ovisi o poštenom i radu prema pravilima. 

...