Starenje baterija

BN 259
| 3.4.2023 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Kod raspada aktivne olovne mase na pločama i taloženja na dnu često se događa da je sloj olovnog mulja (koji je provodljiv) toliki da dodiruje donji dio ćelija odnosno olovnih ploča. U takvoj situaciji dolazi do kratkog spoja između ploča, baterija se naglo zagrijava, ploče se krive, a najčešće strada i kutija u kojoj je sve smješteno, ona nabubri, a često se i raspadne. U najgorem slučaju ako je to najjednostavnija baterija s tekućim elektrolitom doći će do izlijevanja elektrolita (kiseline)

U prethodnom broju detaljno smo obradili poglavlje punjena olovnih baterija, a posebno smo naglasili važnost izbora pravog punjača. Isto tako smo opisali osnovne karakteristike svih tipova olovnih baterija te koje su i zašto najpogodnije za korištenje na brodovima. U ovom broju posebno ćemo obraditi zašto olovne baterije ne traju toliko dugo kao primjerice u automobili iako se naizgled radi o istim ili vrlo sličnim olovnim baterijama. Osim toga ukazat ćemo na probleme koji se javljaju kod punjenja i pražnjena, a što je najčešće uzrok njihovog prebrzog propadanja.
Vijek trajanja olovnih baterija uvelike zavisi o kvaliteti punjenja i načinu pražnjenja. Ova dva faktora uglavnom definiraju koliko brzo ćemo morati mijenjati baterije na brodu ... (više u tiskanom i CD izdanju)