Sredstva za spašavanje (Prsluci)

BN 272
| 1.5.2024 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Unsplash


Brodice i jahte duljine do 24 m, u ovisnosti o području plovidbe i namjeni trebaju biti opremljene točno definiranom opremom za spašavanje. Na listi se može nalaziti puno toga no ono što je kod svih zajedničko je da za svaku osobu mora biti osiguran prsluk za spašavanje

Koje brodice i jahte trebaju biti opremljene prslucima za spašavanje i koje zahtjeve trebaju zadovoljavati prsluci?

Sve brodice i jahte moraju biti opremljene sa onoliko prsluka za sve osobe koje se nalaze na brodici ili jahti, uključujući djecu. Prsluci za spašavanje mogu biti prsluci čiji uzgon ovisi o krutoj tvari ili mogu biti na napuhivanje. Svi prsluci neovisno o izvedbi, te neovisno o tome da li su namijenjeni za odrasle ili djecu, moraju imati CE oznaku i biti certificirani sukladno Uredbi (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ.
Prslucima za spašavanje bez zviždaljke i samoupaljivog svjetla trebaju biti opremljene brodice za osobne potrebe kada plove u području plovidbe III, IIIa i IIIb, ukoliko je njihova ma ... (više u tiskanom i CD izdanju)