Spiralni ribolovni štapovi

BN 274
| 2.7.2024 | Piše:
Gordan Vlaisavljević
| Foto:
Gordan Vlaisavljević, Unsplash


Štapovi sa spiralno postavljenim vodilicama nisu više rijetkost i sve ih je lakše naći na tržištu. Ovi štapovi, zbog svog pomalo neobičnog izgleda, u startu odbijaju mnoge ribolovce, ali istina je da im je taj neobičan izgled upravo jedina mana koju imaju naspram klasičnih štapova za multiplikatore.

Pa krenimo s pojašnjenjem o čemu se tu uopće radi. Kada govorimo o štapovima koji su predviđeni za korištenje sa spin rolama, odnosno ribolovnim rolama s nepomičnom špulom, tada ne postoje nikakvi problemi što se tiče orijentacije vodilica na štapu i opterećenja štapa prilikom ribolova i drila. U ovom slučaju situacija je vrlo jednostavna, vodilice su navezane na štap s donje strane i kada se pod opterećenjem zateže struna tada se struna, vodilice i savijeni blank štapa, u pravilu, nalaze u istoj ravnini. Rezultat toga je da je štap opterećen samo na savijanje i nema sile torzije odnosno uvrtanja u blanku, odnosno tijelu štapa. 


(više uz pretplatu)