S ažuriranom kartom je sigurnije

BN 217
| 13.9.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Kupovina i ažuriranje elektroničkih karata, kao i nadogradnja softvera vrši se preko internet stranica kartografskih kuća. Svaki od kartografa je za svoje korisnike razvio posebne aplikacije i sisteme ažuriranja i nadogradnji

Dok nije bilo elektroničke kartografije sva navigacija vodila se preko papirnatih karata. Da bi karta bila prikladna za navigaciju ona mora biti ažurirana. To znači da se u nju moraju upisati sve trenutno važeće promjene, bez obzira na to jesu li one privremene ili trajne. To se nekoć radilo ručno i bilo je obaveza svakog korisnika. Danas je sustav organiziran tako da se oglasi za pomorce svakodnevno ažuriraju na internetskim stranicama kapetanija, dok se u tiskanom obliku objavljuju jednom mjesečno. Osim oglasa za pomorce preko obalnih radiopostaja putem VHF-a se dnevno emitiraju i pomorsko-sigurnosne informacije koje uključuju "Navigacijska upozorenja" što obuhvaća hitne informacije koje se odnose na sigurnost plovidbe.

Nacionalni koordinator za ažuriranje karata kroz Oglase za pomorce, kao i za navigacijska upozorenja je Hrvatski hidrografski institut (HHI) iz Splita. Osim jedine papirnate nautičke karte objedinjene kroz "Male karte Jadrana I. i II. dio" koje također izdaje HHI, nautičarima na raspolaganju stoji više elektroničkih karata. U ponudi su amaterske nautičke karte nekoliko proizvođača namijenjene korištenju u GPS ploterima. Najzastupljeniji ploteri na n ... (više u tiskanom i CD izdanju)