Reparacija pumpe mora

BN 183
| 29.11.2016 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


Kad pumpa dugo stoji, korozija čini svoje, a i impeler se iskrivi. Ova je recimo, zrela za generalku ... (više u tiskanom i CD izdanju)