Pumpa mora

BN 183
| 28.11.2016 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


Ako znate da se rotor pumpe tijekom 10 sati rada prosječnog motora okrene više od milijun puta, onda vam je jasno koliko je važno da su svi dijelovi na toj pumpi u besprijekornom stanju. Tijekom rada gumeni impeler se podmazuje vodom, a kod ovako velikog broja okretaja dovoljno je da pumpa samo par sekundi ostane bez vode i impeler će biti uništen. A to se može dogoditi ako nam se začepi filtar na usisu, ako nam se savije ili se otkači usisno crijevo...

Velika većina manjih motora ima impelerske pumpe mora za hlađenje motora. Ove pumpe su samousisne što znači da mogu povući more i bez odzračivanja, ili prethodnoga naplavljivanja pumpe. Iako su po principu rada identične, ove se pumpe konstrukcijski i vanjskim izgledom mogu dosta razlikovati, što zavisi o motoru na koji su montirane, veličini i mjestu montaže. Međutim osnovni dijelovi su uvijek isti: kućište pumpe, impeler na osovini koju pogoni motor, ležajevi, semering i brtve. Općenito podjela ovih pumpi može biti prema tipu motora na koji su montirane tj. kako su priključene, preko remena, zupčanika ili direktno na osovini. To znači da je na nekim motorima taj pogon pumpe za hlađenje preko remena i remenice na pumpi, na nekim motorima to je pogon preko zupčanika, a na većini motora, posebno onih manjih riječ je o osovini spojenoj direktno na motor.

Vidi: Reparacija pumpe mora

... (više u tiskanom i CD izdanju)