RCD sklopka autonomni izmjenjivač i bidirekcijski pretvarač

BN 229
| 1.10.2020 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


RCD sklopka reagira samo kada struja „bježi“ kamo ne bi trebala! Današnja tehnologija omogućava u jednom kućištu realizaciju i automatskog zaštitnog prekidača i RCD sklopke pa se onda takav uređaj naziva kombinirani zaštitni prekidač. RCD sklopka s 30 mA nazivne diferencijalne struje isklapa već i pri struji kvara od 15 mA, uz vrijeme isklopa redovito ispod 100 ms! I razina struje pri kojoj dolazi do isklapanja i brzina samog isklapanja pouzdano štite čovjeka od strujnog udara.

U sustavima napajanja električnom energijom plovila, vozila (ili zgrade) zaštita od udara električne struje je izuzetno važna. U ovoj seriji već se govorilo o zaštitnim uređajima u izmjeničnim instalacijama, a ovdje će se osvrnuti na međudjelovanje RCD sklopke i uređaja za proizvodnju izmjeničnog napona iz izvora istosmjernog napona primjerice autonomnog izmjenjivača i bidirekcijskog pretvarača. Oko ovoga vlada velika nesigurnost (što je pristojna riječ za neznanje) kako, gdje, ali i zašto baš tu, spojiti RCD sklopku.

Uređaj diferencijalne struje (ZUDS) ili danas prihvaćeni naziv RCD sklopka (engl. residual current device) je uređaj za osiguranje zaštite od izravnog ili neizravnog dodira dijelova pod naponom automatskim isklapanjem. Stariji naziv je i FID sklopka (engl. fail interrupting device). Najvažniji podaci RCD sklopke su: nazivna struja In i nazivna struja greške IΔn.

Kako djeluje RCD sklopka

(više u tiskanom i CD izdanju)