Priprema površina

BN 187
| 3.4.2017 | Piše:
Goran Leščić
| Foto:
Goran Leščić


Želimo li lijepljenjem spojiti dvije površine, tada moramo zadovoljiti nekoliko preduvjeta. Prvi i osnovni je pravilna priprema budućega spoja. Koliko uložite u pripremu toliku ćete kasnije imati kvalitetu

Razvojem tehnologije i korištenjem modernih materijala i načina spajanja, sve više se koriste ljepila umjesto tradicionalnih metoda povezivanja dvaju ili više istih, a sve češće i različitih materijala. Lijepljenje je postao uobičajeni način spajanja materijala u elastične nerastavljive spojeve. Kako bi se izveo siguran i dobar lijepljeni spoj, površinu treba adekvatno pripremiti. Pripremu površina dijelimo na mehaničku i kemijsku, a prilikom lijepljenja najčešće se preporuča kombinacija ovih dviju tehnika.

... (više u tiskanom i CD izdanju)