Preinake na drvenoj barci: Nova stara barka

BN 231
| 1.12.2020 | Piše:
Tomislav Lončarić
| Foto:
Tomislav Lončarić


Nakon što smo u protekla dva broja opisali tijek dekonstrukcije krmenoga dijela drvene pasare, sada je došlo vrijeme da se pozabavimo njenom konstrukcijom. Time i završava ova naša avantura zvana preinake na drvenoj barci

Kako smo ranije opisali, završena je faza izrade i montaže svih rebara i krmenog zrcala, i cijela konstrukcija je dodatno ukrućena kako bi se moglo pristupiti postavljanju oplate. Izvedena je ukruta zrcala koja se lovi bočno za obližnji stup kako bi se spriječilo uvijanje krme. Kako je tehnologija izrade rebara dala rebra bez obrađenih lica za nalijeganje oplate, njih je trebalo obraditi izvana i iznutra. Samo zadnjih 5-6 rebara je imalo veće kutove nalijeganja oplate, i to samo u području uzdizanja dna. Isplanirano je postavljanje oplate od centi prema uzvoju (prijelazu boka u dno) i zatim od kobilice prema gore. Također određeno je koliko će se smanjivati širina madira od sredine prema zrcalu.

 

Početak izrade oplate s postavljanjem cent ... (više u tiskanom i CD izdanju)