Pražnjenje santina

BN 240
| 1.9.2021 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


U prethodnih nekoliko brojeva opisivali smo različite vrste pumpi koje se najčešće koriste na plovilima. U svemu tome nismo posebno opisivali pumpe koje se koriste za pražnjenje santina odnosno kaljužne pumpe, jer za ovu namjenu najčešće se rabe različite vrste centrifugalnih pumpi, no nađu se i membranske, a ponekad i impelerske

Kod većine plovila, posebno onih drvenih, ali i stakloplastičnih uvijek ima nešto vode u santinama. Količina zavisi o mjestu i načinu kako je montirana kaljužna pumpa i kolika su propuštanja, ali voda se uvijek skuplja u najnižem dijelu, a to je, ako se radi o plovilu s unutrašnjim motorom obično u krmenom dijelu, ispod motora.

Prisutnost vode u santinama ne mora uvijek biti alarmantna, ali nikada nije ugodna. Čak je i mala količina dovoljna da se zrak u potpalublju brzo zasiti vlagom, vlaga prenese na tekstil i ostalu opremu od poroznih materijala, i već su stvoreni preduvjeti za pojavu plijesni i gljivica, a sve zajedno poprimi jedan neugodan miris mufe. Osim toga velika prisutnost vlage u kombinaciji s posolicom uzrokuje koroziju na svim metalnim dijelovima ispod palube. Međutim to su samo blaže posljedice zadržavanja vode u santinama. Stalno ili povremeno pojavljivanje vode siguran je znak da brod negdje propušta, a najčešće je to u podvodnom dije ... (više u tiskanom i CD izdanju)