Povijest navigacije: Počeci plovidbe

BN 184
| 30.12.2016 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Arhiva


Brodovi su redovno plovili Sredozemljem, čak i stoljećima prije otkrića magnetskog kompasa, prije nego su postojale nautičke karte ili bilo kakva druga pomoć koja bi pomagala navigaciju. Zemljopis, trgovina i ratovi sklopili su savezništvo s ciljem unapređenja znanja starih naroda u kolijevci civilizacije

Navigacija je svojevrsna umjetnost snalaženja u prostoru, pronalasku najboljega mogućega puta između polazne i dolazne točke. I dok je navigacija na kopnu nešto, reklo bi se usađeno ljudima kroz evoluciju homo sapiensa kao kopnene životinje, navigacija na moru nešto je s čime smo počeli tek nedavno susretati, i tu su čovjeku trebala brojna pomagala koja bi mu pomogla da sigurno dospije do odredišta. Po svemu sudeći ljudi su zaplovili čim su se susreli s morem. U početku plutajući na trupcima, a kasnije povezujući ih u splavi ili dubeći ih, prvi su pomorci rabili sve bolja plovila kako bi se sigurno prebacili preko kakve rijeke, zaljeva, do obližnjega otoka... Vrlo brzo plovila su narasla do te mjere da se na njima prevozila veća količina tereta, i njima je upravljao sve veći broj članova posade. Prve takve velike brodove povijest bilježi negdje oko 3500. godine prije nove ere.

... (više u tiskanom i CD izdanju)