Piranhascraft Alumar 6.7

BN 251
| 2.8.2022 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Kada se radi o aluminiju svako je plovio zapravo unikatno jer se svaki dio aluminija izrezuje prema nacrtima i specifikacijama, zatim svaki takav komad bilo da se radi o oplati, rebrima, pojačanjima, strukturama u nadgrađu, vari se i spaja u jedinstvenu cjelinu da bi na kraju proizveli plovilo. Proces je svakako složeniji i puno duži. Ali u svemu tome ima i nekih prednosti

Piranhascraft - Alumar je za hrvatske prilike pomalo egzotični gumenjak. Ono što ga izdvaja iz velike ponude svakakvih gumenjaka slične veličine i karakteristike, a koji su uglavnom s tvrdim stakloplastičnim dnom, konzolom i standardnim klupama na krmi i na pramcu, zapravo je aluminijski trup i struktura u trupu dok su sa strane tubusi kao i na svakom klasičnom gumenjaku. U hrvatskoj brodogradnji aluminij pomalo zauzima sve važnije mjesto, što znači da i hrvatski nautičari sve više prihvaćaju brodove koji su cijelosti ili dijelom napravljeni od aluminija. Treba napomenuti da u Hrvatskoj ima mnogo manjih proizvođača, pa i neki veći brodograditelji, koji već godinama proizvode aluminijska plovila. No aluminijskih gumenjaka je još uvijek malo u odnosu na ukupan broj ... (više u tiskanom i CD izdanju)