Parobrod Lina

BN 181
| 3.10.2016 | Piše:
Danijel Frka
| Foto:
Danijel Frka


Nakon prvoga zarona na ovu olupinu objavio sam članak u jednom tadašnjem časopisu, nakon čega mi se javio jedan čitatelj s informacijom da je riječ o talijanskom brodu Lina koji nastradao početkom Prvog svjetskog rata. Ti su me osnovni podaci usmjerili u istraživanju pa sam uskoro došao do cijele povijesti broda i njegove sudbine, koja je i opisana ovom prilikom

Lina je bio željezni parobrod izgrađen daleke 1879. godine u brodogradilištu Newcastle on Tyne u Velikoj Britaniji. Naručitelj je bila kompanija Vinuesa & Co, i pod njenom je zastavom i imenom Nuevo Estremandura plovio sve do 1903. godine. Parobrod Nuevo Estremandura izgrađen je u vrijeme kada su željezni parobrodi već odnijeli konačnu pobjedu nad jedrenjacima, preuzevši tako glavnu ulogu u prijevozu roba morem. Doduše, i tada se još događalo da bi poneki kliper (brzi trgovački jedrenjak) čeličnoga trupa odnio pobjedu nad sporim parobrodom na dugim prekooceanskim plovidbama, no bilo je posve jasno da je vrijeme jedrenjaka prošlo i da budućnost pripada crnim, zadimljenim čeličnim grdosijama bez jedara. Trup je bio čelične konstrukcije koji je svojom vitkošću jako podsjećao na jedrenjake. Imao je drvenu glavnu palubu koja se neprekinuto protezala od pramca do krme, i nadgrađe koje se nalazilo u sredini broda. Nadgrađe je bilo djelomično čelične, a dijelom drvene konstrukcije. Ispod njega bio je smješten parni stroj. Teretni prostori nalazili su se na pramčanom i krmenom dijelu broda, s po jednim jarbolom i dizalicama za ukrcaj i iskrcaj tereta. Visoki dimnjak bio je smješten i ... (više u tiskanom i CD izdanju)