Pardo 43 T

BN 215
| 30.7.2019 | Piše:
Igor Šuhov
| Foto:
Krunoslav Mihić


Pardo 43 je krstarica u punom smislu te riječi. To je brod koji svojom veličinom, motorizacijom opremom i napose dizajnom pokazuje kako se radi o brodu za posebnu klijentelu istančana ukusa koja voli more i zna uživati u plovidbi

Iako inverzna pramčana statva nije ništa nova, jer viđali smo to na brodovima još od antičkoga doba, moramo reći kako se ovakvi brodovi rijetko viđaju i uvijek izazivaju posebnu pozornost. Gospodin Abramovič ima brod s takvim pramcem, ima ga i američka ratna mornarica... a može ga imati i svatko tko si kupi novi Pardo 43.

Ovaj je brod osvojio višestruki dobitak ovako postavljenim pramcem. Kao prvo, ovo je barka koja osvaja na prvi pogled svojim specifičnim dizajnom, ali donijelo je to i neka hidrodinamički osjetna poboljšanja. Produžena mu je vodna linija, a s njom i brzina, a takav dizajn omogućio je postizanje mirnije plovidbe po valovima, budući da se ovakvi brodovi ne uspinju na val već prodiru kroz njega u najnižem dijelu, poput podmornica, odnosno bulba velikoga broda. Takav je dizajn trupa pomalo specifičan jer bokovi moraju biti dosta viši no što to mora biti na plovilima klasičnoga pramca, kako se valovi u koje se inverzni pramac zabija ne bi prelijevali i tako močili palubu. To je u vrijeme Viribusa Unitisa bila jedina veća mana brodova sa sličnim pramčanim statvama – mokra paluba.

No vratimo se mi Pardu 43. Ovakav pramac iziskivao je više bokove, a viš ... (više u tiskanom i CD izdanju)