Orca

BN 250
| 1.7.2022 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Orca co-pilot navigacija je funkcijski i korisnički prilagođena nautičarima nove generacije koji očekuju brza rješenja sa inovativnim korisničkim dodacima. To znači da se na točku koju korisnik markira algoritmom iscrta ruta uzimajući u obzir udaljenost od obala i pličina

Ovisnost o internetu, informacijama i sadržaju koji je lako dostupan sve nas je stavio u jednu prilično ovisničku poziciju. Nije da smo to htjeli no tako je ljudski da do cilja uvijek želimo doći na jednostavniji način. Ova internetska ovisnost i posebno ovisnost o mobilnom internetu sa mobilnih uređaja nije mogla zaobići niti nautiku, a dogodilo se to da su ostali uređaji brodske elektronike, posebno GPS ploteri funkcijski postali vrlo nalik zaslonima mobilnih telefona. Što god tko rekao, mnoge aplikacije na zaslonima su iste one koje imamo na zaslonima pametnih mob ... (više u tiskanom i CD izdanju)