Orca

BN 250
| 1.7.2022 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Orca co-pilot navigacija je funkcijski i korisnički prilagođena nautičarima nove generacije koji očekuju brza rješenja sa inovativnim korisničkim dodacima. To znači da se na točku koju korisnik markira algoritmom iscrta ruta uzimajući u obzir udaljenost od obala i pličina

Ovisnost o internetu, informacijama i sadržaju koji je lako dostupan sve nas je stavio u jednu prilično ovisničku poziciju. Nije da smo to htjeli no tako je ljudski da do cilja uvijek želimo doći na jednostavniji način. Ova internetska ovisnost i posebno ovisnost o mobilnom internetu sa mobilnih uređaja nije mogla zaobići niti nautiku, a dogodilo se to da su ostali uređaji brodske elektronike, posebno GPS ploteri funkcijski postali vrlo nalik zaslonima mobilnih telefona. Što god tko rekao, mnoge aplikacije na zaslonima su iste one koje imamo na zaslonima pametnih mobilnih telefona. No kako mobilni telefoni imaju svoja ograničenja, s jedne strane kapaciteta baterije, a s druge performansi, tako da je za njihovu kvalitetnu primjenu u nautici trebalo razviti kvalitetne sustave napajanja, a s druge bazne stanice u plovilu koje su odrađivale sakupljanje podataka iz brodskih sustava, pojačavale internet vezu ili ju osiguravale, i slično. Jedan od takvih sustava je i to vrlo kvalitetno razvio norveški Start up Orca. Njihov prvi proizvod bio je Orca co-pilot, navigacijski sustav za rekreativne korisnike. Namjena ovog uređaja bila je osigurati podršku njihovu softveru kojega se na vrlo inovativni način koristi na tabletu ili mobilnom telefonu. Ideja projektantskog tima je bila razvoj naprednog navigacijskog sustava koji bi uključivao automatsko pronalaženje rute do željene destinacije uz dodatak raznih korisnih alata i korisnih informacija. Orca co-pilot je funkcijski i korisnički prilagođena nautičarima nove generacije koji očekuju brza rješenja sa inovativnim korisničkim dodacima. To znači da se na točku koju korisnik markira algoritmom iscrta ruta uzimajući u obzir udaljenost od obale i pličine. Ovdje se radi o automatskom navođenju koje u istu rutu ukalkulira i brzine, ali i prikaz vremena, AIS promet, te plima i oseka. Za razliku od klasičnih brodskih GPS plotera ovdje se radi o elektroničkoj navigaciji koja jako nalikuje Google kartama i njihovim navigacijskim alatima. Nema sumnje da modernim nautičarima naviknutima na navođenje pomoću usluge Google ovakav način navigacije nije legao na prvu. Za razliku od klasičnog GPS plotera za čije je korištenje potrebna određena razina nautičkog znanja, ovdje je jednostavnost i lakoća korištenja automatskog navođenja njegova glavna odlika.

 

Prikaz početne stranice aplikacije uključuje brzi pristup prognozi vremena, mjerenju udaljenosti, kao i spremanju željene točke na karti

 

Radi bolje vizualizacije i pregleda karte pomoći može i satelitska snimka. Ovaj prikaz se može koristiti umjesto karte

 

Automatsko navođenje vodi nas do željene pozicije dajući nam ujedno informaciju o predviđenom vremenu dolaska, potrebnom vremenu, te ukupnom putu

 

Na isječku karte se vidi iscrtavanje rute unutar Raškog kanala s navođenjem do krajnje točke

 

Bazu cijelog sistema Orca co-pilot čini Orca Core, procesor koji se jednostavno spaja na NMEA 2000 brodsku mrežu putem micro-C konektora. Svi senzori koji mjere razne vrijednosti, a koji su NMEA 2000 čitljivi registriraju se u Orca Core procesoru. Kao dio Orca Core procesora tu su još i 9 osni inercijalni senzor pokreta, te 10 Hz GNSS prijamnik čije izmjerene vrijednosti (pozicija, kurs, brzina) se također dijele kroz mrežu. Možda će vam se to činiti nepotrebnim no VHF-DSC komunikacija, AIS, autopilot i slični uređaji i te kako trebaju ove podatke. Tu je i samo sučelje koje je kod Orca co-pilota zamišljeno kao jedan tablet, naravno vodootporni. Uređaj koji nudi Orca je Samsungov vodootporni tablet dijagonale zaslona 10,1 inča, sa autonomijom rada sa vlastitom baterijom od osam sati.

Tu je i mogućnost povezivanja na Orca Cloud, za što je potrebna internet veza. SIM kartica u tabletu je ono što proizvođač nudi kao solidno rješenje. Orca Cloud nudi mogućnost skidanja elektroničkih karata i njihovu nadogradnju, kao i nadogradnju softvera i sinhronizaciju podataka.

 

 

Stanje vremena uključuje trenutnu radarsku snimku stanja vremena sa intenzitetom padalina. Tu je također i prikaz stanja mora sa visinom vala i razinom plime i oseke

 

Korisniku, ali koji na svome plovilu ima montiran Orca Core procesor, na raspolaganju je iznimno bogat popis senzora

 

Bez Orca Core korisniku su na raspolaganju navigacijski podaci na jednoj traci, te vrijeme i udaljenost do zadane točke na drugoj

 

Ovako objedinjen Orca Core procesor i tablet čine gotovo klasično rješenje sa tabletom koji može biti montiran negdje na upravljačkoj konzoli i koji osim navigacije i praćenja parametara plovidbe nudi i prikaz podataka svih senzora. To može biti napon brodske baterije, okretaji motora, sati rada. Izbor i količina podataka koji se mogu prikazati je gotovo neograničena. E sada kada smo nahvaliti Orcu vrijeme je i da napišemo da Orca ovisi o internetskoj vezi, da mobitel i tablet nikada neće biti GPS ploter, te da korištenje Orca Clouda košta. Ono se plaća 120 eura godišnje. Sam Orca Core procesor košta 449 Eura, dok zajedno sa tabletom treba izdvojiti 1.499 Eura.

 

Safety Hub je posebna stranica koja nudi trenutnu poziciju i preko koje je moguće pozvati MRCC SAR, aktivirati MOB funkciju te podijeliti svoju poziciju

 

Korisnik sam podešava brzine, gaz, minimalne sigurnosne dubine, što algoritam uzima kod izračuna željenih ruta

 

 

Anchor Watch funkcija nudi alarm sidra gdje je moguće podesiti udaljenost brodice od sidra i njen kut, radius okretanja, te područje alarma. Izlaskom iz definiranog područja aktivira se alarmiranje

 

Aplikacija Orca The marine co-pilot

Mi smo o Orca navigacijskom sustavu pisali prije nekoliko brojeva kroz prizmu projekcije budućnosti brodske elektronike, navigacije i ovisnosti o internetu. Ono što se promijenilo od tada je aplikacija koju je proizvođač razvio za korisnike i koja je odnedavno besplatna, kao i kartografija. U prvoj verziji Orce pokrivenost je uključivala neke sjeverno europske zemlje no odnedavna je u tu priču uključen i Jadran. Ovu aplikaciju smo skinuli i isprobali, a kako bi sa vama podijelili dojmove. Naravno aplikacija Orca co-pilot nema potpunu funcionalnost ukoliko nije povezana sa Orca Cora procesorom, jer preko njega dobiva sve podatke od senzora. Znači nema NMEA 2000 podataka i podataka o radu motora, stanju baterije i slično, no navigacijski dio je potpun i ono što je najvažnije Orca funkcionira i u offline modu (bez dostupnosti interneta). Valja naglasiti je bogato i kvalitetno opremljena elektronička nautička karta koja nudi i prikaz satelitske snimke. Aplikacija na početnoj stranici nudi tri ikone, satelitski prikaz za bolje pregledavanje karte, AIS za prikaz AIS prometa, te Spot sa prikazom sidrišta. Na zaslonu se nalaze i ikone stanja i prognoze vremena, GO-TO funkcija, te ikona za planiranje ruta. Upravo ova ikona aplikaciju Orca razlikuje od sličnih na tržištu. Dovoljno je dodirom prsta na karti označiti poziciju na koju želimo voditi navigaciju i algoritam će iscrtati rutu. Kako bi znali predviđeno vrijeme dolaska na poziciju u postavkama aplikacije je potrebno unijeti brzine, karakteristike i tip plovila kao i minimalnu sigurnosnu dubinu. Kada je na karti iscrtana ruta plovidbe tada se u izborniku karte (gornji desni ugao) pojave četiri ikone. Prva je klasična navigacijska nakon koje slijedi Sky koja prikazuje stanje vremena na nekoliko točaka na ruti. Isto je i sa ikonama valova, te plime i oseke. Odabranu rutu je potrebno aktivirati kada krenemo plovilom prema našem odredištu, s time da se tada na zaslonu pojavljuje traka sa prikazom brzine i kursa, te traka sa prikazom ETA predviđenog vremena dolaska na odredište i udaljenosti do odredišta. Ukoliko dođe do odstupanja brzine u odnosu na onu unesenu u postavke aplikacije, a to se događa vrlo često, mijenjati će se predviđeno vrijeme dolaska. Ova funkcija automatskog navođenja je morska verzija Googleove logike navođenja i vrlo je praktična. Koliko smo uspjeli testirati, a radili smo navođenje u nama poznatom akvatoriju sjevernog Jadrana i poznatim lokacijama, algoritam navođenja funkcionira dobro. Naravno da bi svatko od nas oko nekog otoka ili pličine išao nekom svojom rutom no generalno iscrtana crta puta se zapravo preklapa s stvarnom crtom puta kojom bi se plovilo.

 

 

U praksi, odnosno korisnički, Orca je aplikacija koja ovisi o stanju napunjenosti i napajanja mobilnog telefona ili tableta. To joj je ograničenje koje se rješava sa punjačem. Funkcija automatskog navođenja možda vam ne treba stalno što naravno štedi bateriju. Na nekom većem plovilu normalnije je da se na upravljačkoj konzoli nalazi fiksno postavljen GPS ploter, no Orca ovdje može biti neka vrsta pričuvnog sustava, dok se kod manjih brodica i gumenjaka ona jednostavno nameće kao optimalna mjera za elektroničku navigaciju.

...