Oblikovanje unutrašnjosti plovila, 2. dio

BN 206
| 19.10.2018 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla


Ergonomija razmatra tjelesne i psihološke aspekte ljudi. To uključuje antropometrijske podatke o tjelesnim mjerama te veličini prostora koji je potreban za obavljanje pojedinih aktivnosti. Antropometrija (grčki «anthropos» - čovjek i «metron» - mjera) je istraživačka metoda antropologije kojoj je cilj utvrđivanje dimenzija ljudskoga tijela i njihovo prosuđivanje

Kod planiranja prostora u unutrašnjosti plovila prije svega treba utvrditi kako će se taj prostor koristiti, koje različite aktivnosti će se odvijati u tom prostoru, na koji su način te aktivnosti međusobno povezane te veličinu prostora koji je potreban za obavljanje tih aktivnosti. Odgovarajuća veličina prostora nužno je potrebna za ljudsko tijelo i njegove pokrete. Treba utvrditi koje će se aktivnosti češće odvijati i koje su važnije za učinkovito korištenje plovila. Odgovori na ova pitanja trebali bi se naći u prethodno dobro razrađenom projektnom zahtjevu za plovilo.

Odluka o tome koliko prostora treba dati određenoj aktivnosti može se donijeti prema važnosti, prostornim zahtjevima te sveukupnoj ravnoteži. Zahtjevi za prostorom za obavljanje pojedine aktivnosti daju osnovu za oblikovanje svakog elementa u unutrašnjosti. Međutim, za tako nešto potrebno je dobro poznavati funkcionalne zahtjeve prostora tako da se može izaći na kraj s velikim brojem elemenata u unutrašnjosti. Svaki raspored može se razmatrati gledajući njegove prednosti i nedostatke i obično postoji više početnih ideja za koje se može provjeriti funkcionalnost i koje se kasnije mo ... (više u tiskanom i CD izdanju)