Navigacija ClearCruise

BN 207
| 28.11.2018


Softver koji povezuje elektroničku kartografiju i navigaciju s Raymarineovim kamerama CAM 210 i CAM 232

Instaliranjem LightHouse 3.7 operativnoga sustava i web softvera i nadogradnje za Raymarine Axiom plotere njihovim korisnicima je otvorena mogućnost korištenja novog načina navigacije ClearCruise. Radi se o softveru koji povezuje elektroničku kartografiju i navigaciju s Raymarineovim kamerama CAM 210 i CAM 232, uz nadogradnju termovizijskim kamerama FLIR za detaljni termovizijski pogled. ClearCruise koristi podatke o plovilima u dometu te im pridružuje sve raspoložive podatke o njima. Sve to osim na elektroničkoj karti prikazuje se i na kao video na ploteru. Svako plovilo koje snima kamera dobiva crveni ili zeleni kvadratić. Crveni za plovila s kojima smo u potencijalnoj koliziji, a zeleni za plovila kod kojih nam se ne presijecaju linije pramčanica. U kvadratićima se nalaze podaci o udaljenosti do plovila, te o kojem tipu plovila se radi.

...