Morske mijene za kolovoz 2019.

BN 215
| 1.8.2019 | Piše:
Pomorski fakultet u Rijeci
| Foto:
Pomorski fakultet u Rijeci


Izvor: Tablice morskih mijena Jadranskog mora za 2019. godinu, istočna obala - Hrvatski hidrografski institut, Split 2017.
Visine voda prikazane su u cm iznad razine hidrografske nule

...